do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Ważna informacja dla klientów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z uwagi na awarię systemu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, w poniedziałek, 21 maja nie będą załatwiane sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach. Za utrudnienia przepraszamy.Uwaga! 21 lutego br. Zarząd Powiatu w Kielcach przyjął Księgę Identyfikacji Wizualnej Powiatu Kieleckiego, która znajduje się w zakładce „Dla Klienta”W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. System Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP wciąż nie działa poprawnie, niezależnie od Starostwa. O ustaniu tej awarii niezwłocznie poinformujemy.Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
19 kwietnia
2017

Obradowały merytoryczne komisje

 

W środę, 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kielcach obradowały wspólnie komisje przed zbliżającą się sesją Rady Powiatu w Kielcach.

Cztery komisje: Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom, Budżetu i Finansów oraz Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu oraz Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada oraz skarbnik powiatu Maria Klusek. Obecni byli także: Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Stanisław Furmanek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej kieleckiego starostwa.

Skarbnik przedstawiła projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2016 – 2028.

Podczas dzisiejszych komisji wiele uwagi poświęcono sytuacji finansowej powiatowych zakładów opieki zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Chmielniku, Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach oraz Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2016r. przedstawił naczelnik Stanisław Furmanek.

- Ubiegły rok był korzystny dla naszych jednostek służby zdrowia. Tutaj należy szczególnie podkreślić rolę powiatu, który wsparł je finansowo. Głównie dotyczy to Szpitala Powiatowego w Chmielniku, bez wsparcia podmiotu tworzącego szpital nie był w stanie zredukować kosztów. Szpital ten od 15 lat nie miał tak dobrej kondycji finansowej – przyznał Stanisław Furmanek.

Szpital w Chmielniku zamknął rok wynikiem finansowym dodatnim. - Plan roczny wynosił ponad 11 mln zł, z czego wykonano ponad 129 proc. Liczba leczonych pacjentów wyniosła 3317, liczba porad udzielonych w Izbie Przyjęć wynosi 2899, wykonano 668 zabiegów chirurgicznych i udzielono 22 tys. 374 porady w poradniach specjalistycznych – wyliczał naczelnik Stanisław Furmanek.

Naczelnik poinformował, że w 2016 roku nastąpił wzrost liczby leczonych pacjentów o 204. Zwiększyła się liczba porad udzielnych w Izbie Przyjęć, zwiększono także liczbę zabiegów chirurgicznych.

 - Nowe kierunki działalności tego szpitala, czy to poprzez nowy Oddział Alergologiczny, opieka pielęgniarska domowa, opieka nocna i świąteczna, pozwolą w przyszłości na zwiększenie realnych przychodów szpitala – mówił naczelnik Furmanek.

Jak się okazuje, najkorzystniej wygląda sytuacja w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, gdzie liczba leczonych pacjentów wyniosła 7402, a średnie wykorzystanie łóżek kształtowało się na poziomie 76,81 proc. Odnotowano 1441 porodów. Liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie wynosi 11537 osób. Plan roczny wynosił ponad 31 mln zł, z czego wykonano 102 proc.

Natomiast w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach wykonanie wyniosło 6 mln 958 tys. zł., tj. 101, 65 proc.

Radni zapoznali się również z zadaniami realizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z zakresu ustawy o pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Sprawozdanie z działalności Centrum w roku 2016 przedstawiła radnym Anna Bielna, dyrektor Centrum.

 - PCPR realizuje zadania własne i zlecone dla samorządu powiatowego w oparciu o ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto PCPR realizuje zadania pozaustawowe, według rozpoznanych potrzeb  ze środków zewnętrznych - wyjaśniła dyrektor Anna Bielna.

Radni przyjęli także sprawozdanie z realizacji ,,Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.”

Członkowie komisji zaopiniowali także pozostałe projekty uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia o godz.16.

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner