do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

25 sierpnia zapraszamy na Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów. W sobotę, 24 sierpnia Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie czynne w godz. 7.15-15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
12 października
2018

Czas podsumowań

 

Radni Rady Powiatu w Kielcach podsumowali kadencję 2014-2018.

12 października odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Kielcach, podczas której radni podsumowali czteroletnią pracę. Przewodniczący Rady Jan Cedro oraz starosta kielecki Michał Godowski złożyli wyrazy wdzięczności dla wszystkich radnych oraz wręczyli im pamiątkowe grawertony z podziękowaniem za wysiłek włożony w działalność w Radzie. Przewodniczący podziękował także zarządowi województwa oraz zarządowi powiatu za współpracę dla dobra mieszkańców. - Dziękuję za pracę dla dobra naszego powiatu, zaangażowanie, odpowiedzialność i włożony trud. Byliśmy wspaniałą drużyną – mówił Jan Cedro.

Do przedstawicieli Rady Powiatu zwrócił się także starosta kielecki, Michał Godowski. Wspomniał swoje słowa z początku kadencji, gdy obejmował fotel starosty. – Mówiłem, że będę się starał nie zawieść nikogo, ani pokładanych we mnie nadziei. Mam nadzieję, że wywiązałem się z obietnicy. To była intensywna i odpowiedzialna, ale sadzę również owocna praca na rzecz samorządu. W swojej działalności starałem się współpracować z każdym, ze wszystkimi samorządami, od gminnego do wojewódzkiego. Szerokie porozumienie z radnymi, sołtysami, społecznikami jest dowodem, że razem możemy więcej, umiemy wspólnie pracować. Nie mamy się czego wstydzić, to był czas wielu ważnych decyzji, przed nami było wiele wyzwań. Życzę sił do dalszej działalności w samorządzie – mówił.

Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu powiatu, pracownikom, radnym, Zarządowi Powiatu, zarządowi województwa za partnerstwo i owocną współpracę.

Podczas sesji nastąpiła także promocja książki „Powiat Kielecki. Przyszłość jest tu”, będącej podsumowaniem dwudziestu lat pracy samorządu powiatu. Obecni byli goście: wicewojewoda świętokrzyski - Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek. Samorządowcy podziękowali Radnym Powiatu za współpracę.

Doniosłym momentem sesji, było wręczenie staroście kieleckiemu Michałowi Godowskiemu, Honorowej Statuetki Związku Powiatów Polskich. Odznaczenie wręczył Rafał Rudka, przedstawiciel Zarządu ZPP, redaktor naczelny Dziennika „Warto Wiedzieć”. - Statuetka jest najwyższym odznaczeniem ZPP, którą przyznajemy za całokształt zaangażowania i pracy na rzecz rozwoju samorządności, wspólnot lokalnych i rozwoju powiatu – powiedział Rafał Rudka.

Tego samego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Ludzie samorządu”, na którą składają się uwiecznione na fotografiach najważniejsze wydarzenia z życia samorządu powiatu kieleckiego, dotychczasowego dorobku, zrealizowanych przedsięwzięć i projektów, które na przestrzeni minionych lat w widoczny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia w naszej Małej Ojczyźnie.

Tak pracowali przez cztery lata radni Rady Powiatu w Kielcach V kadencji

Radę Powiatu w Kielcach tworzyło 29 radnych, zrzeszonych w czterech klubach. Najwięcej przedstawicieli miało Polskie Stronnictwo Ludowe - 18 radnych. Siedmiu radnych reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Platformę Obywatelską i Sojusz Lewicy Demokratycznej - po dwóch.

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Kielcach V kadencji odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego. Wybrano wówczas przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Józefa Szczepańczyka, który kierował pracami rady przez ostatnie cztery lata, zastąpił na tym stanowisku reprezentant PSL Jan Cedro. Jego zastępcami zostali Ryszard Barwinek (SLD) i Robert Kaszuba (PO). Wtedy też 25 radnych opowiedziało się za kandydaturą Michała Godowskiego (PSL) na stanowisko starosty kieleckiego. Stanowisko wicestarosty objął Zenon Janus (PSL), który te funkcję pełnił również w czwartej kadencji samorządu powiatowego. Członkami Zarządu Powiatu zostali także przedstawiciele ludowców: Bogdan Gierada, Józef Szczepańczyk i Marek Kwiecień. Mateusz Karliński to najmłodszy radny, zaś najstarszy to Stefan Pacak.

Warto zaznaczyć, iż w inauguracyjnej sesji uczestniczyło 27 radnych. Pozostali dwaj radni, Dariusz Meresiński i Dariusz Skiba, zwyciężyli w wyborach na burmistrzów w Daleszycach i Bodzentynie i tym samym zrezygnowali z objęcia mandatu w Radzie Powiatu. Podczas sesji 30 grudnia 2014 roku do grupy 27 radnych dołączyli Katarzyna Stańko i Grzegorz Ciepiela. W czasie trwania kadencji 2014-2018 nie było innych zmian w składzie osobowym rady. Ostatecznie, w 29-osobowym gremium zasiadło 16 nowych radnych, 13 funkcję radnego sprawowało już w poprzedniej kadencji. W nowej radzie zasiadło pięć pań.

 Ze statystyk z posiedzeń Rady Powiatu można wyciągnąć wnioski na temat pracowitości radnych - ich obecności na sesjach i komisjach oraz liczby zgłoszonych interpelacji i wniosków.

Rada Powiatu w Kielcach V kadencji zebrała się na 42 posiedzeniach, w tym siedem sesji odbywało się poza murami kieleckiego starostwa. 29 czerwca 2015 r. radni gościli w Chęcinach, 19 października 2015 r. - w Chmielniku, 30 maja 2016 r. - w Oblęgorku, 24 października 2016 r. - w Zagnańsku, 29 grudnia 2016 r. - na Świętym Krzyżu, 27 października 2017 r. - w Warszawie w gmachu Sejmu RP, 10 czerwca 2018 r. odbyła się sesja w Ciekotach i miała ona związek z obchodzonym przez samorząd powiatu jubileuszem 20-lecia.

Radni podjęli łącznie 406 uchwał, pracowali w siedmiu stałych komisjach. Komisja Rewizyjna spotkała się 23 razy, rozpatrzyła 12 skarg i przeprowadziła 12 kontroli (2015 r. - 7, 2016 r. - 6, 2017 r. - 5, 2018 r. - 5).

Radni Rady powiatu złożyli 81 interpelacji (2014 r. - 1, 2015 r. - 17, 2016 r. - 16, 2017 r. - 23, 2018 r. - 23). Większość z nich dotyczyła zarządzania drogami powiatowymi. Największą liczbę interpelacji złożyli radni Andrzej Michalski i Mirosław Gębski.

Takim dorobkiem radni V kadencji kończą swoją pracę.

 

12 paź
2018

Otwarcie wystawy "Ludzie Samorządu" i XLII sesja Rady Powiatu w Kielcach

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • 8nVSCtil4pM6HMklMjC-bTmgxsRzV6f0F5bCv2AF2V0

 • K5ZQ3VAdEFCGVKYFQL6OZTUYrnDrl7vik3oIYfqfePs

 • o3--1demdUwNiOppJv3rX7QcPsSVdEzIpMB1Ho_zVVc

 • yI1z8PyeQCh5nlL-LOWQxuWcFzDEzSbYkS_XNgF3ytk

 • LwYKnX-H73CTVtDrz7OltrLSz14sEplkgxNxVr7QCxY

 • 1JhkADsh7zKKxS3VaR0-BkGwe3xbFmjNqJI7P---w9g

 • qNofshjKytUj_NQSIdVAj7qgQ4e4B8gTtnxa8PsePoY

 • 1JGMrD2uLFOskOylpcG6RKPxJsuXEgy_n26Zo1YtJQQ

 • YTNRd29rQolLX3aqU9NSwlfRbTqEdy07wrdEyTrMDs4

 • gMpxILS2BeOT-MBM2oijEmMyKEfv7r7rnW1bTOiLmXk

 • XhWwPl6Y_FqrHeFQ3GOAScGh3HgqvKxaGY9UbyHi5mg

 • pZJKT-psS6dmlmIe9ytSsi2_z7jQjaJeTocdGCy3S2M

 • OZJdarc8WY0xXnHt2W10eWAhC5fYMuIHn3IfAqeYXAg

 • da8VUSqsfutzgZoZF7Z-rjQaUFXM_si1RnplhSaoVoo

 • er6G1Pe8I5Vt3Wxj36RS-wJK_cLHtZ-K164ELhlL8As

następny baner