do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
Strona główna Rada Powiatu Komisje Rady Powiatu

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

 • Michalski Andrzej -przewodniczący
 • Żebrowska Danuta - zastępca przewodniczącego
 • Gruszczyński Tomasz
 • Gmyr Irena

Komisja Budżetu i Finansów

 • Gruszczyński Tomasz - przewodniczący
 • Wojciech Kózka
 • Godowski Michał - sekretarz
 • Gratka Paweł
 • Machul Emil - zastępca przewodniczącego
 • Kasprzyk Sylwester
 • Borowski Andrzej

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

 • Soboń Krzysztof - przewodniczący
 • Michalski Andrzej
 • Popiel Małgorzata
 • Woźniak Łukasz
 • Gierada Bogdan
 • Kosmala Anna
 • Wojciech Kózka - zastępca przewodniczącego
 • Gratka Paweł - sekretarz

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

 • Woźniak Łukasz - przewodniczący
 • Szczepańczyk Józef - sekretarz
 • Borowski Andrzej - zastępca przewodniczącego
 • Janus Zenon
 • Machul Emil
 • Sałata Agata
 • Gmyr Irena

Komisja Rewizyjna

 • Popiel Małgorzata - przewodniczący
 • Wojciech Kózka - zastępca przewodniczacego
 • Janus Zenon
 • Gruszczyński Tomasz - sekretarz

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 • Janus Zenon - przewodniczący
 • Kasprzyk Sylwester - zastępca przewodniczącego
 • Pacak Stefan - sekretarz
 • Soboń Krzysztof
 • Woźniak Łukasz
 • Smolarczyk Krzysztof

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

 • Kosmala Anna - przewodniczący
 • Sałata Agata - zastępca przewodniczącego
 • Smolarczyk Krzysztof - sekretarz
 • Soboń Krzysztof
 • Żebrowska Danuta
 • Pacak Stefan
 • Piasecki Kamil
 • Michalski Andrzej

Komisja Statutowa

 • Kaszuba Robert - przewodniczący
 • Sałata Agata
 • Gratka Paweł
 • Machul Emil

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Kasprzyk Sylwester - przewodniczący
 • Szczepańczyk Józef
 • Sałata Agata - zastępca przewodniczącego
 • Borowski Andrzej - sekretatz

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 • Gmyr Irena - przewodnicząca
 • Gierada Bogdan
 • Piasecki Kamil
 • Popiel Małgorzata - zastępca przewodniczącego
 • Kaszuba Robert
 • Godowski Michał

banery

poprzedni baner
 • -roRGYfPN8ZVfaLShqhm7Wm3uV9SsQGHeKt94zxK-6uBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • -dirlB84v7oBKhGU0gd-muXSPPmwrnZ8FwtLSs4ZLByBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • kGqPtTl4RJTHZjvEmGRJXK6E-qXsyZ3fzLcgpvOLcAKBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • SABClRT8RuK590Xyzirn2CKjVRsTqjlOWxLY_N7EHFWBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • kZJnSS3FoLu08vsdqDX8ral3_1YI3PilJqx5GxOeMSiBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • Gnfq54EsSp9hMeJyZlLMrvCL6-FCwBfN_oPOS3rJ6P-Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • n6Vy0ya-6QNA_VOi1bQCLNb1cwflr9HoXoVXFwlZ2f2Bt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • VTs0tuEiFys8cFqaY3yb0YgXMzJ9P5Q-HhahnIk8fIaBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • PiaS7j1XJu3yvHAshmCtp313VWteIMT9wDyTkoO3JUiBt-tH97GpVIsigeOhXbhX6CwcoCEk0CvpDHYKlqs93g

 • t87_9TXye4dIYImnf64Z8QY3v475OQD4Gfxpc6r6COUjGl17Kv_UMhhWrlhp-Yxm-Twp4Hwz5juPXgKgY5ae0A

 • y89TFsyXOlq756yzAwt9eDDN9pm0l-uUnYMtXaaXfXsjGl17Kv_UMhhWrlhp-Yxm-Twp4Hwz5juPXgKgY5ae0A

 • d-3XVU-3kYac_ZGwtB-n285FMDbPtEuTKC3Jkclen5YjGl17Kv_UMhhWrlhp-Yxm-Twp4Hwz5juPXgKgY5ae0A

 • jt0eaUlO0Hk14uC1n9GPD42uRFfeV_HLuG03YIOD1OgjGl17Kv_UMhhWrlhp-Yxm-Twp4Hwz5juPXgKgY5ae0A

 • D4lkFKiZ4oFEfsNr2GAKxEy4uL50WTGJ-QJMZwC6_MUjGl17Kv_UMhhWrlhp-Yxm-Twp4Hwz5juPXgKgY5ae0A

 • 4ciFM2rvBhJ44Y5xNvo2ltDJikZ2xe5lpaGlizvuvYgjGl17Kv_UMhhWrlhp-Yxm-Twp4Hwz5juPXgKgY5ae0A

następny baner