do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz

 

 Herb Miasta i Gminy Chęciny

adres: Plac 2-go Czerwca 4; 26-060 Chęciny
tel: 41 315 10 06
fax: 41 315 10 85
e-mail:
www: www.checiny.pl

Burmistrz - Robert Jaworski

Miasto i Gmina Chęciny leży w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Gmina liczy 14.907 mieszkańców, zajmuje centralną część województwa świętokrzyskiego, a jej granice administracyjne obejmują teren o powierzchni 127,30 km kw. Chęciny prezentują bogatą historięsymbolizowaną przez pochodzący z przełomu XII i XIII wieku Zamek królewski w Chęcinach uznawany za najpotężniejszą polską twierdze. Zwoływane tutaj zjazdy rycerstwa dały początek sejmom. Twierdza stanowiła siedzibę królewskich wdów - m.in. słynnej Bony i miejsce więzienia znaczących jeńców.  Miasto zachowało kilka obiektów z czasów Kazimierza Wielkiego. Szeroko znane są: Niemczówka - kamienica z XVI wieku i jedna z najstarszych w regionie dawna bóżnica z połowy XVII wieku. Nieopodal Chęcin, w Podzamczu Chęcińskim przetrwały: XVII -wieczny dwór starostów Chęcińskich, okazała brama triumfalna zbudowana na powitanie wracającego spod Wiednia króla Jana III Sobieskiego. Malownicza ruina dworu obronnego  znajduje się w Bolminie.  Przez wiele lat XX wieku znana była szkoła szybowcowa w Polichnie. Znaleźć można również pozostałości wspaniałych tradycji górnictwa kruszcowego, kamieniarstwa. Najstarsza wzmianka o górnictwie pochodzi z końca XVI wieku, jego ślady zachowały się najlepiej m.in. na górze Miedzianka. Z kamieniołomu w Czerwonej Górze pochodzi kolumna, na której stanął w Warszawie pomnik Zygmunta III Wazy. Do niewątpliwych atrakcji turystycznych zaliczyć można: zespół klasztorny franciszkanów, zespół klasztorny klarysek obecnie bernardynek, kościół p.w. św. Bartłomieja, datujący swe początki na wiek XIV, liczne dobrze zachowane kamienice mieszczańskie XVI-XX w.), park etnograficzny w Tokarni z tradycyjną wiejską zabudową drewnianą. Ponadto na obszarze gminy, w miejscowości Bolmin, znajduje się sanktuarium maryjne, będące miejscem pielgrzymek.

Chęciny kojarzą sie także z martyrologią wyznawców judaizmu, bowiem podczas II wojny światowej na terenie miasteczka działało getto, skąd ok. 400 osób wywieziono do obozu zagłady.

Nasze okolice to prawdziwy rarytas dla geologów i miłośników skamieniałości. Gmina Chęciny odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i z tego powodu została w większości objęta prawną ochroną przyrody. W 1996 roku utworzono Chęcińsko - Kielecki  Park Krajobrazowy, który wchodzi w skład sieci ekologicznej NATURA 2000. Do bazy ostoi przyrodniczych Corine zostały wpisane: Miedzianka, Góra Zelejowa i Jaskinia Raj. Utworzono dotychczas cztery rezerwaty przyrody nieożywionej i jeden rezerwat leśny: "Góra Miedzianka", "Góra Rzepka", "Góra Zelejowa", "Jaskinia Raj", "Milechowy" z jaskinią "Piekło".

Do tradycji należą organizowane corocznie w miesiącu maju Dni Chęcin, podczas których Drużyna Rycerska Zamku Królewskiego w Chęcinach prezentuje walki , stroje, zbroje, broń białą i palną. W miesiącu sierpniu polecamy Zamkowe Spotkania z Muzyką.

Ze względu na swe walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Gmina stawia na rozwój turystyki.

Gorąco zapraszamy do Naszej gminy.

banery

poprzedni baner
 • HNwu4L4fy-u63HinA7ittlxbiFhpZaqiNq3VWabtudw

 • LIw2xiboqdUeKMELP3_3rIURhfACQoyGe02spOZzo8o

 • np-GpJUuzBVjTxD9h8qfeE8LLp_10qHN7Bq2xoRLV7A

 • DxpnquCeQHyFXJXau8tl_wRoXPwtgaJ9vOOpukf7vbg

 • VBzxgs8iQ1QVPHyC9ErEwYaekJf7kwOaIPe1QSNMHqs

 • LjBvg0RvaxmOVxw80rLSJdwDkPRVxF4BAJaGntzgV2U

 • wVwfzjpDD_qDpOVDDajZP-5TDrOEOcA9rk4SBNqagR0

 • WbGmTDbaTB27D0_4RELpk68IBT_csMx5U6TSXd97sGc

 • B2ZRmahGWYzY3v16CUYSv1AgYJ5CehxpFA5squtsTG4

 • nad0kRQCQ16TMIwDtCFuyTvds6NSd98ARi-8nv81VZc

 • RO9ReJnN7zy9fJOzA4gHGNRPP_uZb3_WhHC70Y8yPOk

 • vgdR9J03uGI1iwFcqGNXGruIkNXl7JeDl1i5SN79yHg

 • Wtvghs2Roj_98RCGqRITKMeC_6bz-ejWw5i8rb_5zYU

 • 9BUATla2XwLFdRI2hbwZT3CJCVdIMS8vdlbaFxA-Tlw

 • 8qrSWVMSYiUQZemS00tQa31IN6MBX9Fxzg-lmHyP6F4

następny baner