do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Portal Edukacyjny AKTUALNOŚCI PORTALU EDUKACYJNEGO
09 września
2019

Cykl konferencji edukacyjnych i warsztatów

 

Delegatura Instyt​utu Pamięci Narodowej w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty zapraszają nauczycieli i uczniów z woj. świętokrzyskiego – klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w cyklu konferencji edukacyjnych oraz warsztatów przeprowadzonych w oparciu o:

 • Narzędzia TIK (Web Questy, Learning Apps, Kahoot, Thinglink)
 • Gamifikacja (gra miejska, gry planszowe)
 • Myślenie wizualne na lekcjach historii
 • Flipped clasroom

Ideą projektu edukacyjnego jest prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Chcemy, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu. Tematem przewodnim każdej z konferencji cyklu „W drodze do wolności” będzie istotna rocznica przypadająca w danym roku szkolnym. Wykłady, zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, pozwolą uczniom poznać, ewentualnie utrwalić, najważniejsze dla tematu wydarzenia oraz wiodące postacie. Nauczyciele zyskają możliwość zapoznania z najnowszymi ustaleniami historyków.

Edukacja historyczna umożliwia rozbudzanie zainteresowań uczniów własną przeszłością, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo; utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej; budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw; wzmacnianie poczucia miłości do Ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu polskiego i dziejów powszechnych, by móc krytycznie odnosić się do przeszłości, lepiej rozumieć teraźniejszość i odpowiedzialnie budować przyszłość.

Formuła: cykl konferencji i warsztatów dla nauczycieli i uczniów.

Tematyka:

 1. Przed wojenną burzą. Polityczne i militarne aspekty wybuchu II wojny światowej.
 1. W walce. Wojna obronna i początki konspiracji.
 1. Zniszczyć naród. Antypolska polityka Niemców i Sowietów.

Efekty:

Stworzenie i udział w grze miejskiej powstałej we współpracy szkół. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, pomysłów, rozwiązań w praktyce szkolnej. Zaangażowanie lokalnego środowiska.

Organizatorzy przewidzieli dla uczestniczących w projekcie szkół dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe.

Nauczyciele biorący udział w warsztatach otrzymają zaświadczenia o formie doskonalenia zawodowego.

Czas trwania            

16 września 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r.

16 września 2019 r., godz. 10.00, KIELCE, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach, ul. Warszawska 5 - dla szkół z terenu miasta Kielce

20 września 2019 r., godz. 11.00, SANDOMIERZ, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum, ul. J. Długosza 7 - dla szkół z pow. sandomierskiego i opatowskiego

23 września 2019 r., godz. 10.00, KIELCE, Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Prosta 27A - dla szkół z pow. kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego i staszowskiego

27 września 2019 r., godz. 11.00, PIŃCZÓW, Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie, ul. Nowy Świat 2 - dla szkół z pow. jędrzejowskiego, pińczowskiego i buskiego

30 września 2019 r., godz. 10.00, STARACHOWICE, II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach, ul. Szkolna 12 - dla szkół z pow. ostrowieckiego i starachowickiego

4 października 2019 r., godz. 11.00, DOBROMIERZ, Szkoła Podstawowa, ul. Włoszczowska 5 - dla szkół z pow. włoszczowskiego

Zgłoszenia

od 30 sierpnia do 15 września 2019 r. przez platformę: www.kursy.scdn.pl

 

09 wrz
2019

Konferencje edukacyjne i warsztaty

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • d0DGS6hqYNqptDu76ek6JJY5UgnF-R2F-93OvKf5fFEiuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • a4ZXu_0LXDYn-TN49u4ewVs0HDKb0RNlepcQ0kZL-KUiuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • BwUuS24uxiuYWWadrLjfQY8T6U0uUAk28l7ykYw7sL4iuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • U9oo2l5u-sHyx_2xm78RNpCnYcSbZZRYhhUQELzmC24iuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • CMV5Q58Uwf_foB1TxAcvg3WKrGTTaaJlIdUGEHs9aRsiuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • KER8ZQ8XRJvz8zYHE8egvaiTFjnW6c8hqG69ZPt57FYiuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • LLkCStg6Eg4YSH2LvJ01QK_rgUI1oT0xB0_orpFnJiUiuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • 0X1kGE_eMs9dLak9cl1xaO4rf-NZbw27IMQNN-Ff6J0iuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • yDNnN5B5cSb48bnms0AbRAkVyyvrVA2O-QN-5hMKEZ8iuMZSvVU4HNKJQU0HOJvzy_UWACrq1tHjwnppcgQ4mA

 • 5OyH57X4KrwD6A4KIlKj0XIRcPlqhICHuweIdkX0I435Lp2DdaMNg05CepYUUvKYjx5Um0v6h4PQ_oNsqvV10g

 • Cb7aoq75sJLUTSa9-m8jzkHSHAMF6FRYxfr3epfflEr5Lp2DdaMNg05CepYUUvKYjx5Um0v6h4PQ_oNsqvV10g

 • OsT54jb7vcTVzqrKxuKleRLd24WCjiXAy2aDUyt4k3z5Lp2DdaMNg05CepYUUvKYjx5Um0v6h4PQ_oNsqvV10g

 • iwaj-MMTMwMONxSuvMckE7yHCzzP0o9LhcZ98dMpQLH5Lp2DdaMNg05CepYUUvKYjx5Um0v6h4PQ_oNsqvV10g

 • mCUZKIn1kWLFLtslZc4XkYi11mGFv9r_DOUW65Qe_tj5Lp2DdaMNg05CepYUUvKYjx5Um0v6h4PQ_oNsqvV10g

 • 5kYtdPJYk3vldhgdW5WHJXImjLqBWhwKVf9IKrcaOaD5Lp2DdaMNg05CepYUUvKYjx5Um0v6h4PQ_oNsqvV10g

następny baner