do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Portal Edukacyjny OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU KIELECKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn

tel./fax (41) 311 50 33
e-mail: 
 
strona internetowa:  www.zspbodzentyn.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO

oferta dla absolwentów gimnazjum (liceum 3-letnie) i dla absolwentów szkoły podstawowej (liceum 4-letnie)

 • klasa ogólna (rozszerzenie: matematyka, chemia, język angielski)
 • klasa ogólna (rozszerzenie: wos, język angielski, historia)
 • klasa sportowa (rozszerzenie: biologia, wychowanie fizyczne, język angielski)
 • klasy z innowacją pedagogiczną:
     - policyjno – prawna (rozszerzenie: wos, historia, przedmioty kierunkowe) klasa mundurowa   
     - pożarniczo – prawna (rozszerzenie: wos, fizyka/chemia, przedmioty kierunkowe) klasa mundurowa  
     - ratownik medyczny (rozszerzenie: biologia, chemia, przedmioty kierunkowe)
     - menedżer i animator sportu (rozszerzenie: język angielski, biologia, przedmioty kierunkowe)

TECHNIKUM 

oferta dla absolwentów gimnazjum (technikum 4-letnie) i dla absolwentów szkoły podstawowej (technikum 5-letnie)

 • technik hotelarstwa (rozszerzenie: język angielski, geografia)
 • technik inżynierii środowiska i melioracji (rozszerzenie: matematyka, geografia)
 • technik obsługi turystycznej (rozszerzenie: język angielski, matematyka)
 • technik informatyk (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
    -   z innowacją pedagogiczną: Bezpieczeństwo Narodowe (rozszerzenie: matematyka, informatyka, przedmioty kierunkowe) klasa mundurowa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (rozszerzenie: matematyka, geografia)
 • technik telekomunikacji (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
 • technik pojazdów samochodowych (rozszerzenie: matematyka, fizyka)
 • technik budownictwa (rozszerzenie: matematyka, fizyka)

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 oferta dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej

 • klasa wielozawodowa (cukiernik, kucharz, piekarz, fryzjer)
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaoczne BEZPŁATNE   

Szkoła Policealna w systemie dziennym i zaocznym BEZPŁATNA

 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
 • technik informatyk (2 lata)
 • technik BHP (1,5 roku)

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
tel. (41) 315 10 68

e-mail: 

strona internetowa: 
www.zsp-checiny.cal.pl

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

 oferta dla absolwentów gimnazjum (liceum 3-letnie)

 • klasa z innowacją pedagogiczną  „Edukacja prawno – policyjna” (rozszerzenie: historia, WOS)
 • klasa z innowacją pedagogiczną  „Dietetyka i rekreacja ruchowa” (rozszerzenie: język angielski, biologia)
 • klasa o profilu ogólnym  (możliwość wyboru rozszerzenia po pierwszej klasie)
 • klasa o profilu administracyjno – biurowym (rozszerzenie: język angielski, matematyka)

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej (liceum 4-letnie)

 • klasa prawnicza  (rozszerzenie: historia, WOS)
 • klasa humanistyczna (rozszerzenie: język polski, historia)
 • klasa medyczna  (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • klasa matematyczno – geograficzna  (rozszerzenie: matematyka, geografia)
 • klasa matematyczno – informatyczna  (rozszerzenie: matematyka, informatyka)
 • klasa językowa  (rozszerzenie: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski)

 TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

oferta dla absolwentów gimnazjum (technikum 4-letnie)

 • technik logistyk (rozszerzenie: język angielski, geografia)
 • technik mechatronik (rozszerzenie: matematyka, fizyka)
 • technik mechanik (rozszerzenie: matematyka, fizyka)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (rozszerzenie: język angielski, matematyka)
 • technik informatyk (rozszerzenie: matematyka, język angielski)
 • technik elektryk (rozszerzenie: matematyka, fizyka)
 • technik hotelarstwa (rozszerzenie: język angielski, język niemiecki)
 • technik analityk (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • technik organizacji turystyki (rozszerzenie: język angielski, język niemiecki)
 • technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: język angielski, chemia)
 • technik geolog (rozszerzenie: matematyka, geografia)

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej (technikum 5-letnie)

 • technik logistyk (rozszerzenie: geografia)
 • technik mechatronik (rozszerzenie: fizyka)
 • technik mechanik (rozszerzenie: matematyka)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (rozszerzenie: język angielski)
 • technik informatyk (rozszerzenie: język angielski)
 • technik elektryk (rozszerzenie: fizyka)
 • technik hotelarstwa (rozszerzenie: język angielski)
 • technik analityk (rozszerzenie: chemia)
 • technik organizacji turystyki (rozszerzenie: język angielski)
 • technik usług fryzjerskich (rozszerzenie: biologia)
 • technik geolog (rozszerzenie: geografia)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

oferta dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej

 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • kucharz

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kształcenie w następujących zawodach:

- technik mechanik
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

- technik mechatronik
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych       

- technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik usług kosmetycznych
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

- opiekun medyczny
MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno − opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

- technik BHP
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 Szkoła Policealna  zaoczna BEZPŁATNA

 • technik BHP (1,5 roku) 
 • opiekun medyczny (1 rok) 
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych − zaoczne − BEZPŁATNE

 • 3-letnie na podbudowie gimnazjum

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku  
ul.
Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
tel.  (41) 354 28 94
e-mail:
  szkola.zs3@zs3chmielnik.pl,  
strona internetowa: www.zs3chmielnik.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO

oferta dla absolwentów gimnazjum (liceum 3-letnie) i dla absolwentów szkoły podstawowej (liceum 4-letnie)

 • klasa techniczno – przyrodnicza (rozszerzenie: język angielski, fizyka, matematyka)
 • klasa ratowniczo − medyczna (rozszerzenie: język angielski, biologia, chemia)
 • klasa prawno – językowo – administracyjna (rozszerzenie: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia)

TECHNIKUM

oferta dla absolwentów gimnazjum (technikum 4-letnie) i dla absolwentów szkoły podstawowej (technikum 5-letnie)

 • technik budownictwa
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik reklamy
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik architektury krajobrazu
 • technik usług fryzjerskich
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 oferta dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz − tynkarz
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • blacharz samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • kucharz

 

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE
ul.
Konecka 2, 26-070 Łopuszno
tel. (41) 391 40 25,  (41) 391 49 26
e-mail: 

strona  internetowa:  www.zsp5lopuszno.pl

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARD. KAROLA WOJTYŁY

oferta dla absolwentów gimnazjum (liceum 3-letnie)

 • klasa o profilu ogólnym (rozszerzenie: matematyka, język angielski, geografia)
 • klasa policyjno – prawna (rozszerzenie: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski; przedmioty uzupełniające: psychologia, edukacja policyjno-prawna)                                                                                                                      
 • klasa bezpieczeństwa wewnętrznego (rozszerzenie: matematyka, geografia, język angielski; przedmioty uzupełniające: psychologia, techniki samoobrony)
 • klasa biologiczno − chemiczna (rozszerzenie: chemia, biologia, język angielski; przedmioty uzupełniające: język angielski rozszerzony, pielęgniarstwo, psychologia, dietetyka, chemiczne podstawy żywienia)

           INNOWACJE  PEDAGOGICZNE:    - „Edukacja policyjno – prawna”
                                                                     - „Bezpieczeństwo wewnętrzne” 
                                                                     - „Dietetyka i rekreacja ruchowa”
                                                                     - sportowa  "Zakochaj się w CrossFicie”

oferta dla absolwentów szkoły  podstawowej (liceum 4-letnie)

 • klasa administracyjno – prawna (rozszerzenie: język polski, historia, WOS)
 • klasa biologiczno – językowa (rozszerzenie: język polski, biologia, język obcy)
 • klasa informatyczna (rozszerzenie: matematyka, informatyka, język obcy)
 • klasa turystyczno – językowa (rozszerzenie: matematyka, geografia, język obcy)
 • klasa o profilu biomedycznym (rozszerzenie: biologia, chemia)
 • klasa o profilu politechnicznym (rozszerzenie: matematyka, fizyka, informatyka)

TECHNIKUM

oferta dla absolwentów gimnazjum (technikum 4-letnie) i dla absolwentów szkoły podstawowej (technikum 5-letnie)

 • technik technologii żywności
 • technik hotelarstwa
 • technik mechanik
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik architektury krajobrazu
 • technik handlowiec
 • technik budownictwa
 • technik geodeta
 • technik ekonomista
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik reklamy   NOWOŚĆ
 • technik usług kelnerskich   NOWOŚĆ
 • technik transportu drogowego   NOWOŚĆ
 • technik programista   NOWOŚĆ
 • technik turystyki na obszarach wiejskich  NOWOŚĆ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

oferta dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • fryzjer
 • kucharz
 • ślusarz
 • mechanik − monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechatronik
 • magazynier − logistyk
 • sprzedawca
 • kelner   NOWOŚĆ
 • pracownik obsługi hotelowej   NOWOŚĆ
 • lakiernik samochodowy   NOWOŚĆ
 • automatyk   NOWOSĆ
 • murarz − tynkarz   NOWOŚĆ
 • betoniarz − zbrojarz  NOWOŚĆ
 • cukiernik  NOWOŚĆ
 • piekarz   NOWOŚĆ
 • przetwórca mięsa   NOWOŚĆ

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 Szkoła Policealna BEZPŁATNA

 • technik BHP (1,5 roku)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata)
 • opiekun medyczny (1 rok)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaoczne BEZPŁATNE

 • 2-letnie na podbudowie ZSZ, 3-letnie na podbudowie gimnazjum

 

banery

poprzedni baner
 • lGC4X9kF23b2QtcNl1Ii8szGnzCCz8mhOhk-NzzdrFuMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • CdRzqM5H7QUJ9o2JbU2SUewnxigoOJwbt3ONVhMTWhuMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • on5JfSThxvbpAi9eDowB7lL4eDzrSyQ2Ou7Yu-0ernmMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • bRYpOcP00fTqogtvFEfrF5thprxUw0Hl26forG3rsICMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • fpu11ia6JEtz8FszkHYzrRReYljQ8ryhoZZIHHMQVfOMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • t7TSOyV0M6OEtzowBtdoKaj862U_pFmIjItkYOgzR8aMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • JNGYV_YwqhATNfWGyC5GvlTHgbxuDYC-_ARLDs8_7WqMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • OrXjKJJPTWSOC9bkWDTnXiZK18nfCUBUNJwfCj03-4OMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • gq02O6w6l8-9zGlahdNpYl_TJSCzVPB4MD4ORL5IXPCMB1VGMPYhjeXjjM3Yuc8gexFOuQQU1rZmKDEwa6sJgg

 • vQtSViltEPVpL13gB3XNRFbcfJpsicRBCfqMRn_QmCnwGMCP-kP9Y-h-Ckt-0gmarwdxC_MPD5jDOelGV6Whsw

 • KoL_v21ulkLEBfduGZjCsDYSLVoUR4acpYAKtLaPIpbwGMCP-kP9Y-h-Ckt-0gmarwdxC_MPD5jDOelGV6Whsw

 • T6LlYI7b_4RLanf9wtXj84V3a1S3hi4jdmQ2pYcaur_wGMCP-kP9Y-h-Ckt-0gmarwdxC_MPD5jDOelGV6Whsw

 • 6NIdEKHoihJLGcyOJl9PRUHzLu2crt7S6WJc4GiofEbwGMCP-kP9Y-h-Ckt-0gmarwdxC_MPD5jDOelGV6Whsw

 • Q8TRMDYmRgTYgViADslsucaB5VvnU-AUQe9ZN6mRuYDwGMCP-kP9Y-h-Ckt-0gmarwdxC_MPD5jDOelGV6Whsw

 • cVa8Jzc0VTKR4sMBQaPwv8IoFd0zqG9qvs_0aY8qNI_wGMCP-kP9Y-h-Ckt-0gmarwdxC_MPD5jDOelGV6Whsw

następny baner