do góry
 • Czas pracy: poniedziałek 7.00-17.15, wtorek-piątek 7.15-15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Nowy czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach. W każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Portal Edukacyjny Mobilność kadry edukacji szkolnej
 

Informacje o projekcie:

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Typ akcji:  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Tytuł projektu: „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”
Czas trwania projektu: 31.12.2015 r. – 30.12.2017 r.
Wartość projektu: 228 877,34 zł
Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: podniesienie wiedzy Uczestników wymiany w zakresie stosowania nowych technik nauczania przedmiotów językowych, informatycznych oraz tzw. „ścisłych”, jak również stosowania innowacyjnych technologii w procesie nauczania.

Cele szczegółowe projektu:

 • doskonalenie umiejętności związanych z profilem zawodowym kadry (nauczanie, szkolenie, zarządzanie jakością);
 • osiągnięcie lepszej jakości pracy kadry i podejmowanie działań, które przyniosą korzyści uczniom;
 • osiągnięcie przez kadrę pedagogiczną wiedzy w zakresie stosowania nowych technik nauczania;
 • osiągnięcie przez kadrę pedagogiczną wiedzy w zakresie stosowania innowacyjnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zajęć językowych, informatycznych, przedmiotów „ścisłych” (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
 • zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej;
 • poprawa znajomości języków obcych;
 • zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy pedagogicznej.

Powiat kielecki jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych podejmuje od wielu lat działania mające na celu poprawę jakości kształcenia. Ambicją władz samorządowych powiatu jest dołożenie wszelkich starań, aby poziom nauczania, przekazywania wiedzy młodym ludziom nie odbiegał od standardów europejskich. Osiągnięcie tego celu wymaga ustawicznego doskonalenia kadry pedagogicznej oraz zaopatrzenie jej w takie narzędzia, wiedzę, które umożliwią osiąganie coraz wyższych efektów pracy i nauczania. W tym celu w porozumieniu ze szkołami został przygotowany projekt, w ramach którego grupa 32 nauczycieli będzie miała możliwość uczestniczenia w tygodniowych kursach we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Nauczyciele językowcy, informatycy oraz przedmiotów „ścisłych” (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi metodami pracy, wykorzystującymi innowacyjne technologie. Uczestnicy wymiany po zakończeniu kursów będą się dzielić swoim doświadczeniem z kolegami i koleżankami podczas specjalnie zorganizowanych rad pedagogicznych z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego. Ponadto przygotowany materiał multimedialny, zostanie wykorzystany podczas zorganizowanych konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój oświaty w regionie świętokrzyskim oraz dyrektorów, nauczycieli ościennych gimnazjów z terenu powiatu kieleckiego. Realizacja projektu będzie doskonałą okazją do promocji szkół prowadzonych przez powiat kielecki oraz upowszechniania nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi stosowanych w szkołach.

Uczestnicy wymiany: nauczyciele językowcy, informatycy oraz przedmiotów tzw. „ścisłych” (matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii) z trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Bodzentynie, Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. W rezultacie będzie to grupa 32 nauczycieli, którzy wezmą udział w jednym z dwóch tygodniowych kursów: „Nowe techniki nauczania”, „Innowacyjne technologie stosowane w procesie nauczania na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej”. Kursy odbędą się we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx pobierz plik: Ankieta rekrutacyjna 16-11-24 10:21 81,32KB pobierz plik: Ankieta rekrutacyjna
docx pobierz plik: Regulamin rekrutacji uczestników 16-11-24 10:21 83,14KB pobierz plik: Regulamin rekrutacji uczestników

banery

poprzedni baner
 • IiKw6OsWqoeX-EsD7gdcIz7z9S_Vh_VJb1EFqWLR-HNRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • yzHJwnlyI8BCXQEG_oTVnaZj7MQSFgsVFnRYEoxXxBtRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • gFBx1hXJIx2BVmtp3BdHnjsUrI8ICdWwuuhMvDXJBTZRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • S0iI4YR4mGP4mUxyu8rpta3HW3b6q5EJyUbZZuFB7rdRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • QpRWv9uy9q8mpS_yaYUpvYwyE5AbsdHr4v_EJmpkoj9Rl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • H6iP2zy-8UsN388rLjUw8QoPK0jzm8-LAtzm3RHzTSlRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • -4jToVNNeGCcwLoXo8O85Rx4O-RMM_5xM3M1xzQr_p9Rl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • hrmV10eJJYP15nSWP1Kv4UIvfhtx3aELSsG4skW5e-VRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • HKIdBAm5Bvos1edd_ype5ulSonCU9ynGXWV_4cXwV11Rl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • L8i4zxq4S-ljSxmyqLJ3YSQ_cpnyMjyQD1gd_8OjeKPL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • PUtVD-08yJNJd3p3DZ6d8p8vtMosIEI3TPvvUyhzAn3L1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • zHzk2go7XCqk1LpBIclWHIvnp7pJA_7IY6OgP5yxWKDL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • CGhbz5PPzAuJK9aDmSYCsf5K2wKReeW6rBowP7ZF1sfL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • 6zr_GrXx2WudnQt-EuhtUgZGMW1TjSmqhZ6-0W6--kzL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • MVnt8W_uLo81FcDkf28wfESS-UcHb50PFSxm4npq07bL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

następny baner