do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Portal Edukacyjny Mobilność kadry edukacji szkolnej
 

Informacje o projekcie:

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Typ akcji:  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Tytuł projektu: „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”
Czas trwania projektu: 31.12.2015 r. – 30.12.2017 r.
Wartość projektu: 228 877,34 zł
Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: podniesienie wiedzy Uczestników wymiany w zakresie stosowania nowych technik nauczania przedmiotów językowych, informatycznych oraz tzw. „ścisłych”, jak również stosowania innowacyjnych technologii w procesie nauczania.

Cele szczegółowe projektu:

 • doskonalenie umiejętności związanych z profilem zawodowym kadry (nauczanie, szkolenie, zarządzanie jakością);
 • osiągnięcie lepszej jakości pracy kadry i podejmowanie działań, które przyniosą korzyści uczniom;
 • osiągnięcie przez kadrę pedagogiczną wiedzy w zakresie stosowania nowych technik nauczania;
 • osiągnięcie przez kadrę pedagogiczną wiedzy w zakresie stosowania innowacyjnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zajęć językowych, informatycznych, przedmiotów „ścisłych” (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
 • zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej;
 • poprawa znajomości języków obcych;
 • zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy pedagogicznej.

Powiat kielecki jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych podejmuje od wielu lat działania mające na celu poprawę jakości kształcenia. Ambicją władz samorządowych powiatu jest dołożenie wszelkich starań, aby poziom nauczania, przekazywania wiedzy młodym ludziom nie odbiegał od standardów europejskich. Osiągnięcie tego celu wymaga ustawicznego doskonalenia kadry pedagogicznej oraz zaopatrzenie jej w takie narzędzia, wiedzę, które umożliwią osiąganie coraz wyższych efektów pracy i nauczania. W tym celu w porozumieniu ze szkołami został przygotowany projekt, w ramach którego grupa 32 nauczycieli będzie miała możliwość uczestniczenia w tygodniowych kursach we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Nauczyciele językowcy, informatycy oraz przedmiotów „ścisłych” (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi metodami pracy, wykorzystującymi innowacyjne technologie. Uczestnicy wymiany po zakończeniu kursów będą się dzielić swoim doświadczeniem z kolegami i koleżankami podczas specjalnie zorganizowanych rad pedagogicznych z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego. Ponadto przygotowany materiał multimedialny, zostanie wykorzystany podczas zorganizowanych konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój oświaty w regionie świętokrzyskim oraz dyrektorów, nauczycieli ościennych gimnazjów z terenu powiatu kieleckiego. Realizacja projektu będzie doskonałą okazją do promocji szkół prowadzonych przez powiat kielecki oraz upowszechniania nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi stosowanych w szkołach.

Uczestnicy wymiany: nauczyciele językowcy, informatycy oraz przedmiotów tzw. „ścisłych” (matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii) z trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Bodzentynie, Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. W rezultacie będzie to grupa 32 nauczycieli, którzy wezmą udział w jednym z dwóch tygodniowych kursów: „Nowe techniki nauczania”, „Innowacyjne technologie stosowane w procesie nauczania na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej”. Kursy odbędą się we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Konkurs filmowy „Nowa jakość kształcenia w powiatowych szkołach”

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 25 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf pobierz plik: Ankieta dla ucznia ocena projektu 17-10-20 12:21 413,49KB pobierz plik: Ankieta dla ucznia ocena projektu
docx pobierz plik: Ankieta rekrutacyjna 17-10-20 12:21 81,32KB pobierz plik: Ankieta rekrutacyjna
pdf pobierz plik: Ankieta skierowana do nauczyciela 17-10-20 12:21 403,24KB pobierz plik: Ankieta skierowana do nauczyciela
docx pobierz plik: Arkusz obserwacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w ramach założeń projektu pt. „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli” 17-11-17 11:41 327,65KB pobierz plik: Arkusz obserwacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w ramach założeń projektu pt. „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”
pptx pobierz plik: Interaktywne metody nauczania Łopuszno 17-10-20 12:37 1,57MB pobierz plik: Interaktywne metody nauczania Łopuszno
ppt pobierz plik: Komunikacja Niewerbalna 17-10-20 12:40 9,74MB pobierz plik: Komunikacja Niewerbalna
pptx pobierz plik: Konferencja - Europass 17-10-20 12:38 1,52MB pobierz plik: Konferencja - Europass
pptx pobierz plik: Konferencja - Wielka Brytania 2017 17-10-20 12:39 381,64KB pobierz plik: Konferencja - Wielka Brytania 2017
ppt pobierz plik: Konferencja - Włochy 2016 17-10-20 12:41 2,18MB pobierz plik: Konferencja - Włochy 2016
mp3 pobierz plik: Nagranie radiowe 1 - plik mp3 17-10-23 09:17 7,1MB pobierz plik: Nagranie radiowe 1 - plik mp3
mp3 pobierz plik: Nagranie radiowe 2 - plik mp3 17-10-23 09:17 5,54MB pobierz plik: Nagranie radiowe 2 - plik mp3
mp3 pobierz plik: Nagranie radiowe 3 - plik mp3 17-10-23 09:17 9,26MB pobierz plik: Nagranie radiowe 3 - plik mp3
mp3 pobierz plik: Nagranie radiowe cz 1 - plik mp3 17-10-23 09:16 5,45MB pobierz plik: Nagranie radiowe cz 1 - plik mp3
mp3 pobierz plik: Nagranie radiowe cz 2 - plik mp3 17-10-23 09:16 7,76MB pobierz plik: Nagranie radiowe cz 2 - plik mp3
mp3 pobierz plik: Nagranie radiowe cz 3 - plik mp3 17-10-23 09:16 11,46MB pobierz plik: Nagranie radiowe cz 3 - plik mp3
docx pobierz plik: Nowoczesne nauczanie w Powiatowych Szkołach 17-12-18 10:14 14,3KB pobierz plik: Nowoczesne nauczanie w Powiatowych Szkołach
ppt pobierz plik: Prezentacja - Bodzentyn 17-10-20 12:41 482,5KB pobierz plik: Prezentacja - Bodzentyn
pptx pobierz plik: Prezentacja Chęciny 17-10-20 12:39 4,61MB pobierz plik: Prezentacja Chęciny
ppt pobierz plik: Prezentacja Innowacja 17-10-20 12:42 11,92MB pobierz plik: Prezentacja Innowacja
pptx pobierz plik: Prezentacja ZSP Nr1 w Bodzentynie 17-10-20 12:40 3,76MB pobierz plik: Prezentacja ZSP Nr1 w Bodzentynie
pdf pobierz plik: Regulamin Konkursu Filmowego 17-10-20 12:50 2,27MB pobierz plik: Regulamin Konkursu Filmowego
docx pobierz plik: Regulamin rekrutacji uczestników 17-10-20 12:21 83,14KB pobierz plik: Regulamin rekrutacji uczestników
pdf pobierz plik: Załącznik - oświadczenie 17-10-20 12:21 375,86KB pobierz plik: Załącznik - oświadczenie
pdf pobierz plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu karta zgłoszenia 17-10-20 12:21 359,66KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu karta zgłoszenia
ppt pobierz plik: ZSP nr 5 w Łopusznie - Technologie Informacyjne - Prezentacja 17-10-20 12:42 4,2MB pobierz plik: ZSP nr 5 w Łopusznie - Technologie Informacyjne - Prezentacja

banery

poprzedni baner
 • IiKw6OsWqoeX-EsD7gdcIz7z9S_Vh_VJb1EFqWLR-HNRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • yzHJwnlyI8BCXQEG_oTVnaZj7MQSFgsVFnRYEoxXxBtRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • gFBx1hXJIx2BVmtp3BdHnjsUrI8ICdWwuuhMvDXJBTZRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • S0iI4YR4mGP4mUxyu8rpta3HW3b6q5EJyUbZZuFB7rdRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • QpRWv9uy9q8mpS_yaYUpvYwyE5AbsdHr4v_EJmpkoj9Rl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • H6iP2zy-8UsN388rLjUw8QoPK0jzm8-LAtzm3RHzTSlRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • -4jToVNNeGCcwLoXo8O85Rx4O-RMM_5xM3M1xzQr_p9Rl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • hrmV10eJJYP15nSWP1Kv4UIvfhtx3aELSsG4skW5e-VRl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • HKIdBAm5Bvos1edd_ype5ulSonCU9ynGXWV_4cXwV11Rl7DZ5c-UiI5l6qxKezSrDy11i1szoZ3rCEZ_jDy6dQ

 • L8i4zxq4S-ljSxmyqLJ3YSQ_cpnyMjyQD1gd_8OjeKPL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • PUtVD-08yJNJd3p3DZ6d8p8vtMosIEI3TPvvUyhzAn3L1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • zHzk2go7XCqk1LpBIclWHIvnp7pJA_7IY6OgP5yxWKDL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • CGhbz5PPzAuJK9aDmSYCsf5K2wKReeW6rBowP7ZF1sfL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • 6zr_GrXx2WudnQt-EuhtUgZGMW1TjSmqhZ6-0W6--kzL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

 • MVnt8W_uLo81FcDkf28wfESS-UcHb50PFSxm4npq07bL1NEtRvySzoyDmwA34_Tl1MDkNOxGm-kuAIE-l7Yolg

następny baner