do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę - Wydział Komunikacji i TransportuTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
Strona główna Dla Turysty Miejsca kultu religijnego Kościół w zespole klasztornym franciszkanów
 

Fundatorem kościoła i klasztoru był król Kazimierz Wielki. Powstał on w 1368 r. Świątynia była od początku murowana z kamienia w stylu gotyckim. Natomiast klasztor dla 12 zakonników był drewniany, dlatego stał się on w 1465 r. pastwą pożaru, który zniszczył również całe miasto. W czasie reformacji, w 1581 r. kościół został zajęty na 15 lat przez zwolenników skrajnego kalwinizmu, zwanych "braćmi polskimi" lub arianami. W odbudowie odzyskanego kościoła pomagał miecznik królewski, starosta chęciński i lelowski Stanisław z Ruszczy Branicki. Jemu franciszkanie zawdzięczają też rozbudowę kościoła, budowę murowanych korytarzy (krużganków) oraz osobnej barokowej kaplicy pod wezwaniem św. Leonarda, zwanej też kaplicą Branickich przy wschodnim krużganku. Odbudowany kościół i 5 ołtarzy konsekrował 8 maja 1628 r. biskup chełmski - Remigiusz Koniecpolski.

1 kwietnia 1657 r. wojska szwedzkie, siedmiogrodzkie i kozackie napadły na Chęciny i wyrządziły miastu wiele szkód, a w klasztorze zabiły trzech zakonników. Upamiętnia to marmurowa tablica, wmurowana w 1720 r. na krużgankach przy wejściu do kaplicy.

     Przełom XVII i XVIII w. dla klasztoru był czasem kolejnej odbudowy i rozbudowy. W tym czasie starosta żarnowiecki, skalski i chęciński, Stefan Bidziński, dobudował murowane piętro nad krużgankami, co upamiętnia wmurowana na piętrze klatki schodowej przy wejściu na górny korytarz klasztoru marmurowa tablica. W połowie XVII w. wybudowano osobny piętrowy budynek od strony północnej kompleksu kościelno-klasztornego. Odbudowany kościół ponownie konsekrował 9 lipca 1685 r. Mikołaj Oborski, biskup pomocniczy z Krakowa.

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 11 listopada 1817 r.  wydała w imieniu króla-cara Aleksandra I dekret o zabraniu franciszkanom kościoła i klasztoru oraz przeznaczeniu ich na więzienie. Zanim w kościele i klasztorze franciszkańskim urządzono więzienie, z kościoła usunięto wszelkie sprzęty liturgiczne w ten sposób, że przedmioty dające się przenieść w rękach (mniejsze obrazy, księgi, szaty liturgiczne), przeniesiono do kościoła Sióstr Klarysek. Natomiast przedmioty ciężkie (ołtarze, ambona, chór, organy) sprzedano na licytacji w dniach 14-15 września 1818 r. W kaplicy św. Leonarda pozostawiono wyposażenie, bo miała pełnić rolę kaplicy więziennej.

     Przystosowanie kościoła i klasztoru do celów więziennych trwało kilka lat. W tym czasie urządzono zakład obróbki marmuru. Więzienie w franciszkańskich budynkach istniało przez 110 lat, do 30 listopada 1927 r. Po likwidacji więzienia budynki pozostały nadal w rękach państwowych i służyły różnym celom. Miał tu siedzibę sąd grodzki, a także szkoła. W czasie II wojny światowej zajmowało je wojsko niemieckie. Wtedy kaplica św. Leonarda miała jeszcze liturgiczne wyposażenie. Po II wojnie światowej mieściła się tu nadal szkoła podstawowa, a przez dwa lata także szkoła kamieniarska.

     W latach sześćdziesiątych władze państwowe rozpoczęły odnowę budynków. Podczas tej renowacji usunięto barokowe wyposażenie kaplicy św. Leonarda. Ponadto odcięto i usunięto zabytkowy krzyż metalowy z kopuły kaplicy św. Leonarda i drugi ze szczytu kościoła. Ówczesne władze państwowe przekazały obiekt Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Turystyczno-Krajoznawczemu "Łysogóry" w Kielcach. W budynkach klasztornych urządzono pomieszczenia hotelowe, w kościele restaurację, a w kaplicy św. Leonarda coctailbar, które działały do 21 marca 1991 r.

     Odnowiony kościół został oddany do użytku liturgicznego 3 sierpnia 1997 r., gdy biskup kielecki Kazimierz Ryczan poświęcił go i nadał nowy tytuł: Podwyższenia Krzyża Świętego.

banery

poprzedni baner
 • mGqVdnT4GmAcybGinIfjQFsNCV-dwaAfXCpxBseazrZb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • qRZV8a4hzZh_LkwJvuQxTcHEqKhVv_Mx3BDlQSE_tJZb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • OBP58lKC6_Yu75I0YhIOrDej2g8VFHhEeVemZNMPQVtb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • Z9QFasp2Now_w0I-yva8_u2tRbrSESW8ks2srvoGZKdb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • wdptOY05Qx59EIE-dIOxiZloWLSOu3Hq3FBhdrY8uvpb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • 90qfa2c2nn1wlHpM8N753T0UUK755XFe_LaOAY_7TGpb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • FLOsA87ZJ6V3MWeEOGtpykRpxsY1dlNCk5mlQ0hughlb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • gGcEkC2a2Q63WYxUbZykocARmo7Noi0mcMWfRRDCvTVb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • WijRKnuaDwFBWJOdhhLdrps1G3Laiu6pdAJ8hc_uqMhb7Z5An8rLNHfiltofQOaDAPTyf-etHkj-Njv8o2iC-g

 • EuVtHrVF3LGzpDuZBkT90uO3CLP4g68mzZaPeIDD_EG2oK3DR9hlYxKF4ZHTmzHKL6bjzWndkICKiEXTvEm8vA

 • MUD2gkx5xybeX_iVfxFQtN1TIp-C22NX-10X9zRgKVq2oK3DR9hlYxKF4ZHTmzHKL6bjzWndkICKiEXTvEm8vA

 • qU-0Rxp_6Cx71umce15SR_Q6SkpE4W-NLU6rzZvGx4S2oK3DR9hlYxKF4ZHTmzHKL6bjzWndkICKiEXTvEm8vA

 • vkqaUX1-MYHDQesy5ge_BJlSs3krjeW5wCmQLQIGZNm2oK3DR9hlYxKF4ZHTmzHKL6bjzWndkICKiEXTvEm8vA

 • ds0RNN9cDMQ7tErvWs1-l7MYrScmkSesUrvpvMX_yf62oK3DR9hlYxKF4ZHTmzHKL6bjzWndkICKiEXTvEm8vA

 • m3LRMaa-weFb9OmWZ7lvKcAvi0WtHsMDAKtoAyImWTu2oK3DR9hlYxKF4ZHTmzHKL6bjzWndkICKiEXTvEm8vA

następny baner