do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
Strona główna Dla Klienta Rachunki bankowe

Wykaz numerów kont bankowych Starostwa Powiatowego w Kielcach, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:

Rachunek dochodów jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004

 • opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
 • opłaty dotyczące transportu (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy, licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, wymianę licencji na przewóz rzeczy/osób, licencje na przewóz osób samochodem osobowym
  i pojazdem przystosowanym do przewozu, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne),
 • opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • opłaty za wydanie karty wędkarskiej,
 • opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
 • opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

 Rachunek dochodów jednostki budżetowej –Starostwa Powiatowego w Kielcach: 95 1560 0013 2037 3600 2000 0003

 • opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
 • opłaty za mapy opiniodawcze (zasadnicze, ewidencyjne),
 • opłaty za kopie z operatu,
 • opłaty za kopie z operatu z zasobu geodezyjnego,
 • opłaty za uzgodnienia ZUDP,
 • opłaty za zgłoszenia,
 • opłaty za opracowania geodezyjne,
 • opłaty za uwierzytelnienie dokumentów przyjętych do zasobu,
 • opłaty za rejestr cen i wartości,
 • opłaty za dokumentację do celów projektowych.

 Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 25 1560 0013 2037 3600 2000 0002

 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • opłaty za dzierżawę gruntu,
 • opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • spłata hipoteki,
 • opłaty za wydanie karty parkingowej.

 Rachunek – Depozyty: 84 1560 0013 2037 3600 2000 0007

 • czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Rachunek sum depozytowych: 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015

 • wadia,
 • zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

Rachunek Urzędu Miasta Kielce: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 (dotyczy wpłat opłat skarbowych, np. upoważnienie pełnomocnictwa)

 

banery

poprzedni baner
 • KEHkwSiw-Tr8cPWYVHlWECs45b35L9BV_NzSt5CxbdA

 • _sBN7njTfUEdCbkKoMvw1MY7Qk_lNwwDxCnH62p6UJk

 • W7iGLfDoT9uS2i3kUYNL8LVMTsFStFSraKyBthSvQvA

 • 8yNf0sg5DcbkXM5L2lLB9TSSBu3kmfC0VhNkvqNos3U

 • IiqCmdVfuDuY84zEs2PJIu7k_zahfDPUWX4vaiorVfo

 • SYXbD_8teGc05eOsJ5HpvPMV1hkDjU0IfqKTOlgXaqQ

 • zTSnrPG3P4FouMIKSiaLhs78ok3HobsIQAeoBq7abm8

 • iBZd8acsfIbO4ypTnpXxhlKq4V7kUR1WGe94wsERolw

 • fk_sa0SDIJG3afnBnxSZc5BGYGYsOnikG5KdZGsUqLw

 • --h1Z_gI_hPBGmLPqsdTjyWCmOzJoDsuftMahVQHc1TFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • Nge5AlOWTedUKfdWfLI148wTK3JH0GzfCvLAFWF4IUTFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • OBmNJSVaz4qpLv9hzJiF7hMPst31ye-pPMTqQM0IXbTFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 0Qo7987l6m20tudGkm6l9RQxbpSacZhJ3phfUqHfHkDFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • 6EIZm4GYWweJfoqvJoQ47Yi1aKhYUnV3MN8oqxoJltzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

 • Zf7JcIR4jBIyAZaO0O0DtrHUrCE916mnEqa9zToqeJzFIPrk7cq6L8dFWPblzMs60Hq96dmBhi8xBCpMq9GIRA

następny baner