do góry
 • Czas pracy: pn. 7.00-17.15, wt.-pt. 7.15-15.15
  Wydział Komunikacji i Transportu - godziny obsługi klientów:
  pn. 7.15-16.00, wt.-pt. 7.15-14.00
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

W dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie czynne w godz. 7.00-15.15.Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach będzie nieczynne. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 10 grudnia nie będzie przyjmował interesantów. W sprawach rejestracji pojazdów i praw jazdy zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Transportu w poniedziałki 7.15-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.15 - 14.00. Czas pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach - w każdy poniedziałek urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 17.15. Od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. HERB I FLAGA POWIATU KIELECKIEGO - pobierz
Strona główna Dla Klienta Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), informujemy Państwa że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie Starostwa jest Powiat Kielecki, którego organem jest Starosta Kielecki z siedzibą w Kielcach pod adresem:

 Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, REGON: 291009372

2. Przetwarzanie przez Starostwo danych osobowych w zbiorach jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności i wiąże się z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z postanowieniami następujących aktów prawnych:

 •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2016r., poz. 922 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015r., poz. 745),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015r., poz. 719),
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kielcach – wydanie trzecie, wprowadzone Zarządzeniem wewnętrznym Nr 122 Starosty Kieleckiego z dnia 23 listopada 2016r.

3. Przetwarzanie danych odbywa się najczęściej na podstawie art. 23, ust. 1 pkt 1, pkt 2 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów poszczególnych ustaw branżowych – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w „Jawnym rejestrze zbirów danych osobowych” dostępnym u Administratora Bezpieczeństwa Informacji

4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji lub poprawienia.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 122/2016 Starosty Kieleckiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach

 Starostwo Powiatowe w Kielcach jako pierwszy samorząd powiatowy w Polsce uzyskało  Certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, który wydało Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

banery

poprzedni baner
 • zSyg3ClVKs_2jJkpfY_3KKzgp5CEDmYKRavUL8iW6xl0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 1sHvncbFZLHWJDvFXFZCgtEC2OTGiWfzvsrYruKT9sR0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • Jh3VB9JsgDZFio6qZhj0KP9AlRX7eWq_uaqWNAynhkR0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • Yi0lYKulNe8BqFI7gRMt1chKUor5BmUzdldSxVW5fFF0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • FZd48mQlEhAwLcMb537k-_kXmSDSxDeRzQcxfyWnx3F0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 6U9chkDn4WbfU4F2gl4XHuh3qDcUfv2ts9q5q8Av5gh0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • tV0vM2rnxo-KKWRA6itcu7PcgJGlIDMFAWL7vEfXOg50vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • _AjCdaO-kuMgl5gqcDSPJCroteY8yEZjKfMIOTtJH4F0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • czKnVuxhPeu4C0Cbk7z4NfGnpAKWTWjrdQYnO_Jc_WB0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 9BLbMYTH7YMI4W3Ip0kSDDyDbbMtzstrlWus9bTJf2kriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • ZaMrV-2eVKFhhB3Dx5VEn5TRAkrbU6KdCrWmN22fmC4riq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • RuSQMUKKmEuHtFVt6TORpKDieo-1snNuwp5CdFKi1ykriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • tqpJUOJJXRMbrdo0C0vqSLn1GSiD0AQCfifuxkpIdYwriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • 00ymdHGXUBYHTUf4_gKBMOD7ptreEfi6Ex8fbUTbUDEriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

 • KYNgKfJqsk-z-sY4QB1ifK7lDon8Lon4F09yhb9f6nEriq0A735P0nD_iZjX3zAUkeFeoYZcADlVLhlQlzXNFQ

następny baner