do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
29 marca
2019

Sołtysi z Chmielnika reprezentowali województwo

 

Sołtysi z Gminy Chmielnik wśród reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu.

W niedzielę 17 marca 2019 r. delegacja naszej gminy, w skład której weszli sołtysi z sołectw: Kotlice, Grabowiec i Śladków Duży, wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu. Delegacja gminy zasiliła grono reprezentantów naszego województwa na czele których stał wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski. W spotkaniu wzięło udział 800 gości z całej Polski.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Pod przewodnictwem biskupa łowickiego ks. Andrzeja Dziuby, następnie odbyła się konferencja, którą rozpoczął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W swym przemówieniu docenił rolę sołtysa jako niezastąpionego gospodarza lokalnych społeczności. Bycie sołtysem mówił, to „ciężki kawałek chleba, trzeba siły i wytrwałości”. Z okazji święta sołtysa wyraził wdzięczność za pracę na rzecz budowania sąsiedzkiej wspólnoty i podtrzymywania ludowych tradycji. Zapewnił, że rząd podjął starania, by mieszkańcom polskiej wsi zapewnić większą dostępność do edukacji i kultury, między innymi poprzez przywrócenie lokalnej komunikacji. Następnie głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Po oficjalnych przemówieniach wytypowanym sołtysom z całej Polski wręczone zostały przez premiera i obecnych ministrów Medale 100-lecia  Odzyskania Niepodległości. Z województwa świętokrzyskiego otrzymało je trzech sołtysów, a wśród nich Jolanta Bogacz – sołtys wsi Kotlice. Wiele osób pewnie zada sobie pytanie dlaczego właśnie sołtys Kotlic została wytypowana do tak zacnej nagrody? Otóż przede wszystkim dlatego, że jest zdecydowaną liderką wśród sołtysów. W zeszłym roku wybrana na Sołtysa Roku 2018 w naszej gminie. Energiczna, kreatywna, chętna do współpracy z mieszkańcami i samorządem. Otwarta na wszystkie problemy, dba o lepszą jakość wioski m.in. dzięki staraniom Pani sołtys zostały poprawione drogi dojazdowe do pól, rozbudowane oświetlenie uliczne, w najbliższym czasie wyremontowany będzie budynek OSP w sołectwie. Jest wspaniałym organizatorem i inicjatorem wielu wspólnych akcji społecznych i kulturalnych z mieszkańcami. Koordynuje działania społeczne w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez organizowanie różnych akcji m.in.  „Bezpieczniej, zdrowo ze Świętym Mikołajem", pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez harcerzy, spotkania z policjantami oraz ze Strażą Miejską. Organizuje spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych z głównym instruktorem działu dziedzictwa kulturowego WDK Kielce oraz artystami ludowymi. Efektem takich spotkań była piękna palma Wielkanocna i zajęcie I miejsca w konkursie „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” w naszej Gminie. Pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Lider grupy nieformalnej „Aktywni Mieszkańcy Kotlic” oraz inicjator   projektu "Żywa tradycja”.  Dodatkowo Pani sołtys jest obecnie Przewodniczącą  Gminnego Koła Sołtysów w Chmielniku, wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlicach oraz członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Kotlicach. W 2018 roku sołectwo Kotlice zostało wyróżnione za szereg inicjatyw mających na celu integrację mieszkańców oraz podejmowanie działań ważnych dla wspólnoty sołeckiej.

Następnym punktem programu były występy Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Wicie oraz Blichowiacy.  Na koniec przygotowana niespodzianka zaskoczyła wszystkich zgromadzonych, na hali krótkim aczkolwiek porywającym programem wystąpił zespół Golec uOrkiestra.

Hala Sportowa w Łowiczu na jeden dzień stała się miejscem spotkania sołtysów z całej Polski, gdzie mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, problemami i doświadczeniem takżez Premierem  Mateuszem Morawieckim. Była również okazja do podziwiania i kosztowania łowickich przysmaków przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich i firmy przetwórstwa spożywczego.

Agnieszka Głuszek

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • -rHL932AuNoP3alYtYIQ7m9PXwiOj21FhHjH9abU63w

 • 9m_4pmV7t3AQXeecJodtjKIRaeDtWwVejgq4L2t8IU0

 • EaVwPKJ4mWro_4HLVtDtD_97z-IxkrEmN8aJRazMues

 • HbeH1MDaK4KauLP-II8gA_5_5qsgKyF7So9jPB1Z7-0

 • vnS5bdMGkoDzPk7WY3B4Z8xPSwjEdDttCz5CAujdH2w

 • CbAKED982scQL2vnMWlBIWlLRTWc_FPhrTatMPRQRVc

 • 0XWzIOKE6J1QyxDOjSnoMXH24jKEYYDNnK0ZrOb-Cic

 • w8mKxQLl_0Tb3YW_cdaRGiF_CH448K7WNijuLZQp-FI

 • 5nwQ3FPogAcFoM5gVbNnxKjVC2OvmQFTk7ehxXpedw0

 • TBBEGlusWPkX94rY9-ckzy17kengnLx_R6SG7FNdL0A

 • 5y2fQTJZ6tf1FR_fcYGq4dIOmXvGpazUalAINBfYM0Y

 • r5kIeulFvHqbbp78iz8PHwm3f9rRbaZTqaTzot94Qvo

 • KmzeJyVTsY8L21VUbB_PllOERcFrcYWwpfQv0_vTFME

 • wU77Hmo7WMMarHZF95XVtpFOU5NDs6uAEJ0w_kXTfmw

 • BfHRRJq_iPU8Mrw1ekx3TfAWkzz6c9wE89xhwAfjB0Q

następny baner