do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
01 kwietnia
2019

Zegar z melodią w Bodzentynie

 

W styczniu 2019 r. dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen oraz mgr Witold Comber miejscowy regionalista wystąpili do Rady Miejskiej Bodzentyna z propozycją umieszczenia, w związku z przebudową i nadbudową budynku OSP i Centrum Kultury przy Rynku Górnym w Bodzentynie, w górnej części remontowanych obiektów kuranta (zegara z melodią), ewentualnie samego zegara.

Jak napisali w piśmie: To dawny zwyczaj, który występował i nadal istnieje w wielu miejscowościach. Stanowi istotny element krajobrazu kulturowego w sferze  dźwięków, sygnałów i wyobrażeń, kształtujących życie miasta. Uważamy, że będzie to dobre nawiązanie do historii miejscowości, na której Rynku stał ratusz z zegarem-siedziba władz miejskich, o czym mówią źródła. Zarazem stanowiłoby to atrakcję dla mieszkańców i turystów odwiedzających Bodzentyn. Melodia byłaby wygrywana o określonej porze. Zegar taki pełniłby również ważną funkcję praktyczną pokazując mijający czas.

Dalej wnioskodawcy przypominają rolę jaką odegrał Bodzentyn w okresie Powstania Styczniowego i przed jego wybuchem. Dzięki działalności miejscowego duchowieństwa i mieszkańców był ważnym ośrodkiem myśli niepodległościowej skierowanej przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Tutaj podczas nabożeństw wygłaszano patriotyczne kazania i śpiewano pieśni, w tym „Boże coś Polskę”. Nawiązując do tych wydarzeń Urszula Oettingen i Witold Comber zaproponowali wykorzystanie melodii tej pieśni jako sygnału w miejskim zegarze.

Zegar umieszczony na fasadzie budynku w Rynku Górnym stanie się ważnym elementem dekoracyjnym  miasta, tak dotkliwie dotkniętego wielkim pożarem w 1917 r. Będzie również wyrazem przywiązania mieszkańców do historii Bodzentyna, podkreśleniem jego miejskości i oddaniem pamięci tym, którzy poprzez codzienne życie budowali jego wartości materialne i duchowe.

                                                                                                 Elżbieta Firlet

 

 

 

następna poprzednia powrót do listy aktualności

banery

poprzedni baner
 • nXBB7VWIw15BtmVRib8JcizoVp5W22OA48vJPQgxT0s

 • 6XnSoYyiSG93S_oK_NWheQyLbU0a-iY9cDY8SmClobo

 • Gy-iqLsfE7jtJ48mRID68fPziK7-XhIEymrHiZmFAts

 • uat4u93DC9x7N1nByYM_X-azQzTLmOE09LiKP7RXXKg

 • 7DRQ7J_gTekYEoFpboCjNCsHmAEjK4svZaBWYTIXYX8

 • RAgoi5BzJvmUjVTr_tufbnbQQXAvOFNGWl6gJtsadbc

 • c8ktnPmuObfe2NJFQSFPW4MazoGDhCpFqL5nITKFlhQ

 • ftJVETS7clem5nBXw9Zurn-mKXfY0l6vf7yImhCVM_E

 • Vtcco7u2i6ecg3Ff7Ila2UVBl65KXs9yH0__B_76Qp4

 • 5tr4k0xXREWRbQUPwKefDN35uv6S9fddhnPM6pXEkQo

 • Ag9bsw6LSIVE06wB9TYgmPpvZuIiZwga-yCm8C8TwCY

 • Fu8u6xErfcIQFPAsoesPjIvNVC-49l9BX7HcrPHIKJw

 • iNRcUTNtRvnULaZreOXzh3uuxibPngkTIy6PZx_iHOY

 • BJ7aHTb99zTx_3mZp50lruVL9rpqBX_2k7wwaVr8060

 • Jfr1J2ZhXz5QvQCO8lezUtKfap4jc5RlJhhuJGtX3eY

następny baner