do góry

 • Czas pracy: pn. - pt. 7.00 - 15.15
 • ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

 • tel. 41 200 12 00, 41 200 12 08
  fax 41 200 12 10

Umów wizytę / Rejestracja pojazdówTelefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Jak się dostać do Starostwa Powiatowego w Kielcach?
15 czerwca
2020

Ponad 4 miliony złotych z funduszy europejskich na rewitalizację Bielin

 

Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego projekt Gminy Bieliny znalazł się na liście tych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich).

Po długim oczekiwaniu i wielu staraniach samorządu projekt „ Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” otrzyma ponad 4-milionowe dofinansowanie, dzięki któremu możliwe będą kolejne inwestycje usprawniające miejscowość gminną pod względem gospodarczym, kulturowym oraz edukacyjnym. Są one odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i pozytywnie wpłyną na warunki życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Co ważne, wśród zadań zaplanowanych w ramach rewitalizacji jest modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bielinach. Mimo, że inwestycja dobiega końca, 80% jej kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być pokrytych w ramach przyznanego dofinansowania (jej całkowity koszt to ponad 3 miliony złotych). Dzięki temu większość środków finansowych wydatkowanych na ten cel nie obciąży budżetu gminy.

Działania rewitalizacyjne obejmą m.in. budowę ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym, modernizację stacji uzdatniania wody, przebudowę odcinka sieci wodociągowej, utworzenie ryneczku do handlu koszykowego, renowację miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II wojny światowej, utworzenie ścieżki turystyczno-historycznej oraz zagospodarowanie zieleni wokół szkoły i urzędu gminy.
Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5,3 miliona zł, dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014-2020 wyniesie nieco ponad 4,2 miliona złotych.

poprzednia powrót do listy aktualności

 

 

banery

poprzedni baner
 • sq6-25Zd1ggxr0vS5zXMHzu6VSlXZ7qP1yeddWsCBXY

 • _4tDKJNnGAyC_eGtX3edo2WNND7j3QMq9UilwOGLnvo

 • S_v6j43XCxQmtItrIMSHgYgTgVh1kdGjdGSbAoxe-CA

 • xcsLHBNP13LjH3kvgNSHN454xE2HBtvepJJ0Qz-njqY

 • ekZjch9sDcjHSm6xhjwy7q-snwku1DaSd5trMuOlMgo

 • cV8bVZTWDDh6F97SeW9xtHzdWHaB0DszgkeAvCfHgg8

 • LqTU98e6pN4n0xlAFAZ3s7MwQlbr8FZ_WX7jzgfuYGg

 • mch3QuzRBeEr8PPT4on86GhamwLLIJx0w9dzPOmlm5c

 • ap32ddzSgXbuQQ5yxaTB1oC9SrMP9rvBbb338Fa0eIM

 • QqP8-SsyjtK1jGNFuXnidfHf3LbCP7fYaTznpSMicoo

 • TyLX-1ouW3F-EHL0bNl6ay7BoKLX8pyIHanqtl2SPr8

 • Jo1sIi1fJkIUoBp3DgQS_L3PgBq7HaG0vQAz7W8AQV4

 • oDGA3XP-HUcJKYjlvYSzKUMcvm1xGIQFDTVJ3X7NqJ4

 • sM32QxtASlJJ4E8aBtppuWpZvNCo7Q3xPp0ExEJ29ME

 • eBj8Ld5rTAykUlsErSDeA7oQFsnTpye30KK18SZD6cY

następny baner