Get Adobe Flash player


gb
fr de ru cz ua sk it                                                                                                                   

 

Internat z termomodernizacją

Internat z termomodernizacją

Podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku internatu MOW w Podzamczu.

Obradował Zarząd

Obradował Zarząd

Zarząd Powiatu  w Kielcach obradował w czwartek, 24 kwietnia.

Ważne dla interesantów!

Ważne dla interesantów!

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będzie nieczynny dla interesantów w czwartek i...

 • Internat z termomodernizacją

  Internat z termomodernizacją

  czwartek, 24, kwietnia 2014
 • Obradował Zarząd

  Obradował Zarząd

  czwartek, 24, kwietnia 2014
 • Ważne dla interesantów!

  Ważne dla interesantów!

  czwartek, 24, kwietnia 2014

Jak napisać wniosek do rzecznika konsumentów ?.
Czcionka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kielcach informuje, że udziela wyłącznie odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) tzn. zawiera co najmniej wskazanie :

1.    osoby  (imię i nazwisko),

2.    adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,

3.    przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

- ust. 1 (Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP) albo

- ust. 2 ( Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego) .

Oznacza to, iż wniosek wniesiony drogą elektroniczną powinien być opatrzony podpisem elektronicznym lub powinien być wniesiony za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

 

Rzecznik Konsumentów nie wymaga ściśle określonego wzoru wniosku. Składając go w formie elektronicznej/papierowej, proszę  pamiętać by wniosek zawierał::

1.    oznaczenie adresata, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich pełnomocników,

2.    oznaczenie rodzaju pisma - WNIOSEK

3.    miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich pełnomocników,

4.    pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik,

5.    dowody na poparcie przytoczonych okoliczności we wniosku,

6.    podpis strony albo pełnomocnika,

7.    wymienienie załączników,

8.    numer telefonu (w celu ułatwienia kontaktu).

 

Spełnienie wyżej wskazanych wymogów we wniosku, przyspieszy zdecydowanie Państwa sprawę.

Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje wniosek osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała

NIEDOWIDZĄCY

Kalendarium

◄◄
►►
kwietnia 2014
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki spotka się z wójtem gminy Mniów - Leonardem [...]
Data :   1 kwietnia 2014
2
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki [...]
Data :   2 kwietnia 2014
3
No Image
♦ Jacek Barański - członek Zarządu Powiatu w Kielcach weźmie udział w  Targach [...]
Data :   3 kwietnia 2014
4
No Image
♦ Bogdan Gierada - członek Zarządu Powiatu w Kielcach weźmie udział w walnym zgromadzeniu [...]
Data :   4 kwietnia 2014
5
No Image
♦ Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki oraz Michał Godowski - członek Zarządu Powiatu w [...]
Data :   5 kwietnia 2014
6
No Image
♦ Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki weźmie udział w  X Festiwalu Pieśni Wielkopostnych [...]
Data :   6 kwietnia 2014
7
No Image
♦ Michał Godowski - członek Zarządu Powiatu w Kielcach weźmie udział w spotkaniu [...]
Data :   7 kwietnia 2014
8
No Image
♦ Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki weźmie udział w  spotkaniu poświęconym organizacji [...]
Data :   8 kwietnia 2014
9
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki [...]
Data :   9 kwietnia 2014
10
No Image
♦ Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki weźmie udział w Wielkiej Gali Świętokrzyskie Parły [...]
Data :  10 kwietnia 2014
11
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki odwiedzi budowę siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach [...]
Data :  11 kwietnia 2014
12
No Image
♦ Michał Godowski - członek Zarządu Powiatu w Kielcach weźmie udział w posiedzeniu Zarządu [...]
Data :  12 kwietnia 2014
13
No Image
.
Data :  13 kwietnia 2014
14
No Image
.
Data :  14 kwietnia 2014
15
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki odwiedzi budowę Starostwa Powiatowego w Kielcach (godz. [...]
Data :  15 kwietnia 2014
16
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Bogdan Gierada - członek Zarządu [...]
Data :  16 kwietnia 2014
17
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki odwiedzi budowę Starostwa Powiatowego w Kielcach (godz. 9).
Data :  17 kwietnia 2014
18
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki odwiedzi budowę Starostwa Powiatowego w Kielcach (godz. 9).
Data :  18 kwietnia 2014
19
20
21
22
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki weźmie udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa [...]
Data :  22 kwietnia 2014
23
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki odwiedzi nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Kielcach [...]
Data :  23 kwietnia 2014
24
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd  Powiatu w Kielcach. ♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki [...]
Data :  24 kwietnia 2014
25
No Image
♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki weźmie udział w zakończeniu roku szkolnego maturzystów [...]
Data :  25 kwietnia 2014
26
27
28
29
30

Dialog spoleczny

Przyjazne strony

zpp
wirtualny kraj

wrota-logo

spacer-wirtualny
pcpr

Realizowane projekty


comenius
Program uczenie sie prez cale zycie
Nowoczesne kadry
decydujmy-razem

jst
Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Kielcach
Polityka Bezpieczeństwa Informacji
WPI Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015
Certyfikat Bezpieczeństwa
Strategia rozwoju Powiatu Kieleckiego do 2020 r.