Get Adobe Flash player


gb
fr de ru cz ua sk it                                                                                                                   

 

Aby uczcić bohaterów

Aby uczcić bohaterów

1 marca po raz piąty oddamy hołd „Żołnierzom Wyklętym”.

Wyjątkowe produkty

Wyjątkowe produkty

Promowanie produktów regionalnych było jednym z tematów Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej...

Powiat dla kombatantów

Powiat dla kombatantów

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych wznowiła działalność.

 • Aby uczcić bohaterów

  Aby uczcić bohaterów

  piątek, 27, lutego 2015
 • Wyjątkowe produkty

  Wyjątkowe produkty

  piątek, 27, lutego 2015
 • Powiat dla kombatantów

  Powiat dla kombatantów

  piątek, 27, lutego 2015

Jak napisać wniosek do rzecznika konsumentów ?.
Czcionka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kielcach informuje, że udziela wyłącznie odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) tzn. zawiera co najmniej wskazanie :

1.    osoby  (imię i nazwisko),

2.    adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,

3.    przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

- ust. 1 (Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP) albo

- ust. 2 ( Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego) .

Oznacza to, iż wniosek wniesiony drogą elektroniczną powinien być opatrzony podpisem elektronicznym lub powinien być wniesiony za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

 

Rzecznik Konsumentów nie wymaga ściśle określonego wzoru wniosku. Składając go w formie elektronicznej/papierowej, proszę  pamiętać by wniosek zawierał::

1.    oznaczenie adresata, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich pełnomocników,

2.    oznaczenie rodzaju pisma - WNIOSEK

3.    miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich pełnomocników,

4.    pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik,

5.    dowody na poparcie przytoczonych okoliczności we wniosku,

6.    podpis strony albo pełnomocnika,

7.    wymienienie załączników,

8.    numer telefonu (w celu ułatwienia kontaktu).

 

Spełnienie wyżej wskazanych wymogów we wniosku, przyspieszy zdecydowanie Państwa sprawę.

Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje wniosek osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała

NIEDOWIDZĄCY

Kalendarium

◄◄
►►
lutego 2015
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
No Image
♦ Józef Szczepańczyk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach będzie uczestniczył w zebraniu [...]
Data :   1 lutego 2015
2
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki uroczyście otworzy rozpoczynającą się dzisiaj w [...]
Data :   2 lutego 2015
3
No Image
♦ Bogdan Gierada - członek Zarządu Powiatu w Kielcach odwiedzi Domy Pomocy Społecznej w [...]
Data :   3 lutego 2015
4
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Zenon Janus - wicestarosta kielecki [...]
Data :   4 lutego 2015
5
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki uczestniczy w XVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku [...]
Data :   5 lutego 2015
6
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki i Zenon Janus - wicestarosta kielecki wezmą udział w [...]
Data :   6 lutego 2015
7
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki będzie gościem Balu Charytatywnego w Woli Morawickiej [...]
Data :   7 lutego 2015
8
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki weźmie udział w Balu Karnawałowym, organizowanym przez [...]
Data :   8 lutego 2015
9
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki weźmie udział w posiedzeniu Komisji Samorządu, [...]
Data :   9 lutego 2015
10
No Image
♦ Michał Godowski - starosta kielecki spotka się z zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w [...]
Data :  10 lutego 2015
11
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Michał Godowski - starosta kielecki [...]
Data :  11 lutego 2015
12
No Image
♦ Starosta kielecki - Michał Godowski i członek Zarządu Powiatu - Bogdan Gierada o g. 8.30 w [...]
Data :  12 lutego 2015
13
No Image
♦ Starosta kielecki - Michał Godowski weźmie udział w adoracji symboli Światowych Dni [...]
Data :  13 lutego 2015
14
No Image
♦ Starosta kielecki - Michał Godowski uczestniczyć będzie w walnym zebraniu sprawozdawczo - [...]
Data :  14 lutego 2015
15
No Image
♦ Starosta kielecki - Michał Godowski będzie gospodarzem Balu Karnawałowego dla dzieci z gminy [...]
Data :  15 lutego 2015
16
No Image
♦ Zarząd Powiatu weźmie udział w sesji Rady Powiatu w Kielcach (godz. 16). ♦ Wicestarosta [...]
Data :  16 lutego 2015
17
No Image
♦ Wicestarosta Zenon Janus oraz członkowie Zarządu Powiatu - Bogdan Gierada i Marek Kwiecień [...]
Data :  17 lutego 2015
18
No Image
.
Data :  18 lutego 2015
19
No Image
O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Wicestarosta kielecki - Zenon Janus weźmie [...]
Data :  19 lutego 2015
20
No Image
♦ Wicestarosta kielecki - Zenon Janus weźmie udział w gali finałowej plebiscytów Lekarz Roku [...]
Data :  20 lutego 2015
21
No Image
.
Data :  21 lutego 2015
22
No Image
.
Data :  22 lutego 2015
23
No Image
.
Data :  23 lutego 2015
24
No Image
♦ Starosta kielecki Michał Godowski spotka się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Wiesławem [...]
Data :  24 lutego 2015
25
No Image
♦ O godz. 8 zbiera się Zarząd Powiatu w Kielcach. ♦ Starosta kielecki - Michał Godowski [...]
Data :  25 lutego 2015
26
No Image
♦ Starosta kielecki - Michał Godowski i członek Zarządu Powiatu - Bogdan Gierada spotkają [...]
Data :  26 lutego 2015
27
No Image
♦ Starosta kielecki - Michał Godowski oraz członkowie Zarządu Powiatu - Bogdan Gierada i Marek [...]
Data :  27 lutego 2015
28
No Image
♦ Członek Zarządu Powiatu w Kielcach - Bogdan Gierada weźmie udział w spotkaniu [...]
Data :  28 lutego 2015

Dialog spoleczny

Przyjazne strony

zpp
wirtualny kraj

wrota-logo

spacer-wirtualny
pcpr

Realizowane projekty


comenius
Program uczenie sie prez cale zycie
Nowoczesne kadry
decydujmy-razem

jst
Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Kielcach
Polityka Bezpieczeństwa Informacji
WPI Powiatu Kieleckiego na lata 2010-2015
Certyfikat Bezpieczeństwa
Strategia rozwoju Powiatu Kieleckiego do 2020 r.